CUK Vodice

Pučko otvoreno učilište Vodice, upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru Stalne službe Šibenik, 25. travnja 2024., promijenilo je naziv u

CENTAR ZA UMJETNOST I KULTURU

Odlukom Gradskog vijeća Grada Vodica, promijenjen je naziv ustanove i proširene su njezine djelatnosti budući da se Ustanova bavila provođenjem raznih kulturno-umjetničkih programa još od svog osnutka 2006. godine. Novi je naziv logičniji jer odmah upućuje na djelatnosti kojima se oduvijek bavimo, a sada, njihovim proširenjem, možemo biti još kreativniji. 

Pučko otvoreno učilište Vodice osnovano je 21. lipnja 2006. Odlukom Gradskog vijeća Grada Vodica. Prema novim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, Pučko učilište obavlja slijedeće djelatnosti:

  • djelatnost javnoga prikazivanja filmova,
  • organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkoga stvaralaštva,
  • zaštita i očuvanje kulturne tradicije i baštine,
  • organiziranje i održavanje kazališnih, filmskih, plesnih i glazbenih priredbi i manifestacija,
  • poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma,
  • održavanje radionica, predavanja, seminara, promocija, predstavljanja,
  • nakladnička djelatnost,
  • izložbena djelatnost,
  • prodaja suvenira i publikacija vezanih uz kulturno-povijesnu baštinu Grada Vodica.

Svoje programe Pučko učilište provodi u zgradi Stare škole na Obali Vladimira Nazora, u Kulturnome centru, Ive Čače 8, ili prema potrebi na otvorenom.


Ustrojstvo

Ravnatelj je voditelj Pučkog učilišta i ima položaj i ovlaštenje poslovodnog organa i stručnog voditelja.

Upravno vijeće je kolegijalni organ koji upravlja Pučkim učilištem i koji se sastoji od pet članova. Četiri člana imenuje Gradonačelnik Osnivača, a jedan član je predstavnik zaposlenika Pučkog učilišta.


Pučko otvoreno učilište Vodice

Ive Čače 8
HR-22211 Vodice
tel: 022 445 001
fax: 022 445 002
OIB 14031184811

Ravnatelj

Gordana Birin, prof.
Upravno vijeće
Šime Vlašić, predsjednik
Nikola Šprljan, član
Anita Gojević, član
Anđela Fržop, član
Mario Petrović, član

 


Osnovni dokumenti


Financijska izvješća


Plan nabave


Financijski plan


Isplata sredstava