Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Centar za umjetnost i kulturu obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice Centra za umjetnost i kulturu na adresi www.cuk-vodice.hr. 

 

PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Izbornik za prilagodbu pristupačnosti dostupan je u u desnom kutu mrežne stranice i lako je uočljiv. Odabirom pojedinih opcija dodatno se poboljšava korištenje stranice u skladu sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

 

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice www.pou-vodice.hr usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

 

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

Pojedine slike nemaju tekstualni opis (alt).
Pojedine PDF datoteke
nisu u potpunosti prilagođene ili su nastale skeniranjem dokumenata i kao takve nisu pristupačne jer nisu prilagođene čitačima ekrana.
 

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Centar za umjetnost i kulturu će provesti mjere za usklađivanje nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri.

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti pripremljena je 23. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo autor i administrator mrežne stranice M design studio i metoda testiranja pristupačnosti uz korištenje alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.pou-vodice.hr korisnici mogu uputiti:

e-poštom: info@cuk-vodice.hr
telefonom: 022 445 001
na adresu: Centar za umjetnost i kulturu, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice

 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr ili putem info-telefona za digitalnu pristupačnost +385 1 2099 120.